Benne de Weger


Benne werkt als universitair hoofddocent cryptanalyse aan de Technische Universiteit Eindhoven.
TU/e-website
doctoraalscriptie (maart 1983)
proefschrift (januari 1988)
verzamelinkje reken- en vercijfer-apparaten
ouwe meuk:
Ditjes en Datjes
a+b=c